Legnépszerűbbek
Bélelt kislány hótaposó! Magasított talprészének köszönhetően teljesen vízálló. A vastag barázdált talp és a termo bélés a hideg ellen védi a gyerek lábát. Hideg és havas, latyakos időre ajánljuk....
5.990 Ft
Prémium minőségű, supinált, középkék, bélelt, vízálló fiú bokacipő. Esős és hidegebb napokra kitűnő választás!
13.990 Ft
Supinált cipők körében prémium minőségű magyar termék. Kivül-belül tiszta, finom bőr, precíz kidolgozás. A bokát stabilan tartja a megfelelő helyzetben, váltócipőnek és utcai viseletre is jó választás...
10.990 Ft

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a cipocske.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe:

www.cipocske.hu

 

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Moroza Bt.

Székhely: 6000 Kecskemét, Jókai u. 28. III. em. 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 03-06-115913

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Vezető tisztségviselő: Csiki Istvánné

Statisztikai számjel: 25177963-4791-117-03.

Adószám: 25177963-2-03.

Bankszámlaszám : 10401804-50526774-56741016

Jegyző: 11274/2015.

Iparkamara regisztrációs száma:

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Kapcsolattartó: Sebestyénné Dr. Csiki Zita

E-mail cím: morozabt@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 20/95-92-794

 

Ügyfélszolgálat adatai:

Kapcsolattartó: Sebestyénné Dr. Csiki Zita

E-mail cím: morozabt@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 20/95-92-794 (normál díjszabású)

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

1. Regisztráció

2. A kosár használata

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása

5. A megrendelés elküldése

6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadóak. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Vásárló számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető.

 

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak:

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak meghatározására.

 

Kiszállítás, személyes átvétel:

A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatóak.

A termékek kiszállítását a Szolgáltató a Magyar Posta igénybevételével végzi.

A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Fizetési módok:

1. Készpénzben személyes átvétel esetén.

2. Készpénzben a termék kiszállításakor (utánvétel).

3. Banki átutalással (előre utalás) a Szolgáltató 10401804-50526774-56741016 számú bankszámlájára.

 

Elállási jog:

A Vásárló az árú kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, ezen szándékát tartalmazó, az 1. számú mellékletben található Elállási nyilatkozatot köteles egyértelműen kitöltve postán vagy e-mail-ben eljuttatni a Szolgáltató részére. A Vásárló akkor gyakorolja határidőben elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt küldi el Elállási nyilatkozatát. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló eláll a már létrejött adásvételi szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási Nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárolt termék árát valamint a szállítási költséget (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert a Vásárló a Szolgáltató által felkínált szállítási módtól eltérő szállítási módot kívánt igénybe venni). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Szavatosság:

A termék hibája esetén a Vásárló érvényesítheti szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárló a hiba felfedezése után minél hamarabb köteles érvényesíteni szavatossági igényét, illetve ha erre menthető okból nem képes, akkor legfeljebb két hónapon belül. A vásárlástól számított két éven túl azonban nem érvényesíthető szavatossági igény. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. A hat hónap leteltével azonban a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárláskor is létezett. A bizonyítás érdekében a független, akkreditált intézmény által végzett vizsgálat költségeit a Vevőnek kell állnia, ha a kifogása alaposnak minősül, a forgalmazó köteles ezt megtéríteni.

 

A szavatossági igény érvényesítése során a Vásárló elsősorban a termék javítását vagy cseréjét kérheti, másodsorban árleszállítást vagy a termék árának visszafizetését kérheti. A Vásárló szavatossági igényét bejelentheti személyesen vagy postai úton. A postai úton történő bejelentés során a Vásárlónak le kell írnia nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját és hiba leírását, valamint a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. Az igény érvényesítése során a számlát be kell mutatni vagy fénymásolatban csatolni kell. Az igény bejelentése során a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, a terméket a pedig átadás-átvételi elismervény ellenében veszi át javításra. Ezekből a dokumentumokból egy példány a Vásárlót illeti. A jegyzőkönyv tartalmazza a vásárló nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

ÁSZF egyoldalú módosítása:

 

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Vásárló számára a Webáruház első használata alkalmával ráutaló magatartás formájában hatályossá válnak, azok az ÁSZF módosítást követően leadott megrendelésekre irányadóként alkalmazandóak a Vásárló számára.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2015.06.08.

 

 

Melléklet:

 

 

Elállási nyilatkozat

 

(A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a kapcsolatban megjelölt postai vagy e-mail címre.)

 

 

Címzett:         Moroza Bt. 6000 Kecskemét, Jókai u. 28.

                        morozabt@gmail.com

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Termék megnevezése és vételára:

Átvétel időpontja:

 

Kelt:

 

A vásárló aláírása:

 

© 2014 2019 Minden jog fenntartva. | Webáruházat készítette és optimalizálta: IDEASOL Magyarország Kft., a pénztermelő webáruházak specialistája