Legnépszerűbbek
Kályhameleg, kék és fekete színű, rendkívül jó minőségű, vízálló hótaposó, mely a lábat stabilan tartja.
6.990 Ft
Bélelt kislány hótaposó! Magasított talprészének köszönhetően teljesen vízálló. A vastag barázdált talp és a termo bélés a hideg ellen védi a gyerek lábát. Hideg és havas, latyakos időre ajánljuk....
6.990 Ft
Prémium minőségű, supinált, középkék, bélelt, vízálló fiú bokacipő. Esős és hidegebb napokra kitűnő választás!
14.990 Ft

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a cipocske.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe:

www.cipocske.hu

 

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Moroza Bt.

Székhely: 6000 Kecskemét, Jókai u. 28. III. em. 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 03-06-115913

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Vezető tisztségviselő: Csiki Istvánné

Statisztikai számjel: 25177963-4791-117-03.

Adószám: 25177963-2-03.

Bankszámlaszám : 10401804-50526774-56741016

Jegyző: 11274/2015.

Iparkamara regisztrációs száma:

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Kapcsolattartó: Sebestyénné Dr. Csiki Zita

E-mail cím: morozabt@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 20/95-92-794

 

Ügyfélszolgálat adatai:

Kapcsolattartó: Sebestyénné Dr. Csiki Zita

E-mail cím: morozabt@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 20/95-92-794 (normál díjszabású)

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

1. Regisztráció

2. A kosár használata

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása

5. A megrendelés elküldése

6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadóak. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Vásárló számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető.

 

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak:

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak meghatározására.

 

Kiszállítás, személyes átvétel:

A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatóak.

A termékek kiszállítását a Szolgáltató a Magyar Posta igénybevételével végzi.

A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Fizetési módok:

1. Készpénzben személyes átvétel esetén.

2. Készpénzben a termék kiszállításakor (utánvétel).

3. Banki átutalással (előre utalás) a Szolgáltató 10401804-50526774-56741016 számú bankszámlájára.

 

Elállási jog:

A Vásárló az árú kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, ezen szándékát tartalmazó, az 1. számú mellékletben található Elállási nyilatkozatot köteles egyértelműen kitöltve postán vagy e-mail-ben eljuttatni a Szolgáltató részére. A Vásárló akkor gyakorolja határidőben elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt küldi el Elállási nyilatkozatát. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló eláll a már létrejött adásvételi szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási Nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárolt termék árát valamint a szállítási költséget (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert a Vásárló a Szolgáltató által felkínált szállítási módtól eltérő szállítási módot kívánt igénybe venni). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Szavatosság:

A termék hibája esetén a Vásárló érvényesítheti szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárló a hiba felfedezése után minél hamarabb köteles érvényesíteni szavatossági igényét, illetve ha erre menthető okból nem képes, akkor legfeljebb két hónapon belül. A vásárlástól számított két éven túl azonban nem érvényesíthető szavatossági igény. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. A hat hónap leteltével azonban a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárláskor is létezett. A bizonyítás érdekében a független, akkreditált intézmény által végzett vizsgálat költségeit a Vevőnek kell állnia, ha a kifogása alaposnak minősül, a forgalmazó köteles ezt megtéríteni.

 

A szavatossági igény érvényesítése során a Vásárló elsősorban a termék javítását vagy cseréjét kérheti, másodsorban árleszállítást vagy a termék árának visszafizetését kérheti. A Vásárló szavatossági igényét bejelentheti személyesen vagy postai úton. A postai úton történő bejelentés során a Vásárlónak le kell írnia nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját és hiba leírását, valamint a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. Az igény érvényesítése során a számlát be kell mutatni vagy fénymásolatban csatolni kell. Az igény bejelentése során a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, a terméket a pedig átadás-átvételi elismervény ellenében veszi át javításra. Ezekből a dokumentumokból egy példány a Vásárlót illeti. A jegyzőkönyv tartalmazza a vásárló nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

ÁSZF egyoldalú módosítása:

 

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Vásárló számára a Webáruház első használata alkalmával ráutaló magatartás formájában hatályossá válnak, azok az ÁSZF módosítást követően leadott megrendelésekre irányadóként alkalmazandóak a Vásárló számára.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2015.06.08.

 

 

Melléklet:

 

 

Elállási nyilatkozat

 

(A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a kapcsolatban megjelölt postai vagy e-mail címre.)

 

 

Címzett:         Moroza Bt. 6000 Kecskemét, Jókai u. 28.

                        morozabt@gmail.com

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Termék megnevezése és vételára:

Átvétel időpontja:

 

Kelt:

 

A vásárló aláírása:

 

© 2014 2021 Minden jog fenntartva. | Webáruházat készítette és optimalizálta: IDEASOL Magyarország Kft., a pénztermelő webáruházak specialistája